HomeOver mij
Contact

Contact

Voornaam

Achternaam

Telefoon

Email

Uw bericht

Bedankt! uw bericht is in goede orde ontvangen.
Oeps, hier gaat iets mis. Heeft u alles correct ingevuld? zo ja, neem dan handmatig contact met ons op: info@labelvie.nl

Contact

06 82337679
info@labelvie.nl

KvK           76331717
BTW         NL003077468 B47
IBAN        NL43 TRIO 0788 7682 47

Contact Over mij

Vergoeding zorgverzekering

Ik ben aangesloten bij deBeroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) en adviseer, begeleid enmotiveer gezonde mensen met gewichtsproblemen of voedingsvragen naar een gezondeet- en leefpatroon. Daarbij werk ik volgens de Richtlijnen Goede Voeding vande Gezondheidsraad. De richtlijnen worden voor de consument vertaald door hetVoedingscentrum, onder meer via de Schijf van Vijf.

Cliënten die om medischeredenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden nietdoor de BGN-gewichtsconsulent begeleid.

De BGN-gewichtsconsulentbegeleidt alleen gezonde cliënten en geeft geen advies bij medische klachten.

Een BGN-gewichtsconsulentvoldoet ook aan de volgende eisen:

  • Is in het bezitvan een geldig diploma gewichtsconsulent, behaald bij en door de BGNgeaccrediteerd opleidingsinstituut;

  • Blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied door regelmatige bij-en nascholing.

  • Geeft professionele begeleiding, volgens de richtlijnen welke zijn opgesteld in het BGN handboek

  • Is aangeslotenbij de BGN klachtenprocedure

  • Verkoopt geenmaaltijdvervangers en/of afslankproducten

Kijk voor meer informatieover de begeleiding door een BGN-gewichtsconsulent op de site van de BGN

Daarmee is de BGN-gewichtsconsulent laagdrempelig en toegankelijk vooriedereen die advies of begeleiding wil op het gebied van gewichtsbeheersing.Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering. Een verwijzingdoor een huisarts of andere zorgprofessional is dus niet nodig.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten vanuitde aanvullende verzekering. Dit staat los van het eigen risico. Kijk vooraleven of jouw zorgverzekering een aanvullende vergoeding biedt voor debegeleiding door een BGN-gewichtsconsulent. Op de site van de BGN vindt je eencompleet overzicht met de Vergoeding voor 2020.

Begeleiding

Wanneer je begeleidingdoor LE(e)F Voedingsadvies overweegt, dan starten we met eenkennismakingsgesprek. Ik vind het belangrijk dat we voorafgaand aan hetbegeleidingstraject kennismaken met elkaar. Dit is een kort, gratis en geheelvrijblijvend gesprek. In de week daarna kun je rustig beslissen of je wiltstarten met de begeleiding.

Is dat het geval, danvolgt een uitgebreid intakegesprek. Daarna vindt het adviesconsult plaatswaarin we het voedingsadvies gaan bepreken, inclusief de voedingsanalyse.Tijdens de vervolgconsulten gaan we de voortgang bespreken.

De afspraken vinden bijvoorkeur plaats bij jou thuis aan de eettafel. Jouw gewoontes en leefomgevingzijn het startpunt naar een gezondere leefstijl, zodat het advies ook echt bijjouw persoonlijke situatie past.

-         Ik kijk samen metjou of je wensen reëel en ook haalbaar voor je zijn. Ik bied je openheid eneerlijkheid tijdens het begeleiden.-         Ik vind het heelbelangrijk dat je blijft genieten van het eten en daarom proberen wij samen dedingen die jij lekker vindt in het voedingsadvies op te nemen. Al is het dansoms met mate.

Naast een compleetbegeleidingstraject is het mogelijk om een eenmalig voedingsadvies af tespreken. Bijvoorbeeld in het geval je al lekker bezig bent, maar wilt weten ofje op de goede weg bent. In dat geval vindt er een kennismakingsgesprek plaatsen een afspraak voor het voedingsadvies (inclusief voedingsanalyse).

Kennismakingsgesprek

Dit gesprek is gratis engeheel vrijblijvend. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar. Graag hoorik wat jouw wensen en verwachtingen zijn. Ik zal je mijn werkwijze uitleggen.Duur: 20 à 30 minuten

Intakegesprek

De eerste afspraak is eenuitgebreid intakegesprek, waarvoor ik wat langer de tijd neem om een nauwkeurigbeeld te krijgen van je huidige conditie, je leefgewoonten engezondheidsklachten. We hebben een vraaggesprek, waarbij ik goed luister naarje hulpvraag en je klacht(en), aanvullende vragen zal stellen over je algehelegezondheid en mate van energie en je medische geschiedenis. Ook hoor ik graagvan je wat het doel is dat je wil bereiken. Duur: ca 60 minuten

Adviesconsult(inclusief voedingsanalyse)

Om jouw persoonlijkvoedingsadvies compleet te maken, vraag ik je om voorafgaand aan deze afspraakeen aantal dagen een eetdagboek bij te houden. Vervolgens wordt aan de hand vandeze en eerdere informatie een voedingsanalyse en voedingsadvies gemaakt. Tijdenshet gesprek licht ik de analyse en het advies toe. In dit gesprek ga ik je ookhelpen om jouw eerste stap(pen) naar verandering te bepalen. Op die manier kunje de komende weken zelf doelgericht aan de slag.Duur: ca 60 minuten

Vervolgconsulten

Tijdens devervolggesprekken gaan we de voortgang bekijken. We bespreken welkeveranderingen goed gaan en welke nog aandacht nodig hebben. Wanneer het goedgaat ga je nieuwe veranderstappen bepalen. Ik zal je informeren over gezondevoeding en een fitte leefstijl.Duur: ca 45 minuten

Let me show
you my core
abilities...

Precision

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Sustainability

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Webdesign by Marral Kreijkes, Viralistic.nl